ติดต่อเรา

ท่าเทียบเรือตู้สินค้า ท่า B3 ท่าเรือแหลมฉบัง

ท่าเทียบเรือตู้สินค้า ท่า B3 ท่าเรือแหลมฉบัง
Eastern Sea Laem Chabang Terminal Co., Ltd.
ท่าเรือแหลมฉบัง ท่า B3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์: +66 (0) 3300-5678
โทรสาร: +66 (0) 3849-0082
แผนกต่างๆ
ปฏิบัติการ
operation-planing@esco.co.th
+66 (0) 3300-5678 ext. 1400
เอกสาร
document@esco.co.th
+66 (0) 3300-5678 ext. 1105
CFS และสินค้าพิเศษ
cfs-cargo@esco.co.th
+66 (0) 3300-5678 ext. 1161
การตลาด
marketing@esco.co.th
+66 (0) 3300-5678 ext. 1107
ติดต่อสอบถาม
finance@esco.co.th
+66 (0) 3300-5678 ext. 1309
HR & การจ้างงาน

hr@esco.co.th
+66 (0) 3300-5678 ext. 1202

ความปลอดภัย

ehss-lcb@esco.co.th
+66 (0) 3300-5678 ext. 1242-4

จัดซื้อจัดจ้าง

purchasing@esco.co.th
+66 (0) 3300-5678 ext. 1208