ติดต่อเรา

ท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ B3 ท่าเรือแหลมฉบัง

บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด
ท่าเรือแหลมฉบัง B3 ตำบลทุ่สุขลา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230 ประเทศไทย
โทร : +66 (0) 3300-5678
แฟกซ์ : +66 (0) 3849-0082

ฝ่ายการตลาด
marketing@esco.co.th
+66 (0) 3300-5678 ext. 1107

เอกสาร
lcbdocs@esco.co.th
+66 (0) 3300-5678 ext. 1105

แผนกโกดังสินค้า
lcbcfs@esco.co.th
+66 (0) 3300-5678 ext. 1161

ฝ่ายปฏิบัติการและ Ship Planner
planner@esco.co.th
+66 (0) 3300-5678 ext. 1400

แผนกรักษาความปลอดภัย
ehss-lcb@esco.co.th
+66 (0) 3300-5678 ext. 1242-4

แผนกจัดซื้อ
purchasing@esco.co.th
+66 (0) 3300-5678 ext. 1208

ฝ่ายบุคคล
hr@esco.co.th
+66 (0) 3300-5678 ext. 1204

แผนกการเงิน
finance@esco.co.th
+66 (0) 3300-5678 ext. 1309

thTH