ข้อปฏิเสธความรับผิด

ข้อปฏิเสธความรับผิด

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น และถือเป็นข้อผูกพันทางกฎหมายแต่อย่างใด การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตไม่ถือเป็นข้อผูกมัดระหว่างผู้ใช้งานและ ESCO ยกเว้นแต่มีการทำข้อตกลงอย่างถูกต้อง ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ภายนอกจัดสรรเอาไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานเท่านั้น การอ้างอิงบริการ สินค้า ข้อมูล หรือเว็บไซต์ภายนอกไม่ได้เป็นการแสดงการยอมรับในผลิตภัณฑ์เหล่านั้นแต่อย่างใด ESCO จะไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงข้อมูลหรือเนื้อหาจากเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้ และ ESCO ขอปฏิเสธความรับผิดทางกฎหมายใดๆ อันเกิดจากอีเมลที่ไม่พึงประสงค์