ESCO จัดกิจกรรม CSR เพื่อพัฒนาสังคมในปี 2019

ESCO Complete 3 Major CSR Activities in 2019

เป็นประจำเช่นทุกปีที่ ESCO หรือ บริษัท อีสเทิร์น ซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือตู้สินค้าในท่าเรือแหลมฉบัง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (CSR) เพื่อตอบแทนและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

ในปี 2562 ที่ผ่านมา  บริษัท อีสเทิร์น ซี ฯ มีการจัดกิจกรรม “ESCO  CSR Sharing 2019“  รวม 3 กิจกรรม ได้แก่

  1. กิจกรรมทาสี ณ วัดบึงบัว กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมทำนุบำรุงศาสนสถาน ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในเขตชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการ
  2. กิจกรรมบริจาคสิ่งของจำเป็นและเสื้อผ้าให้แก่ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด (บ้านครูจา) พัทยา จ.ชลบุรีเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความต้องการให้น้องๆ ผู้พักพิงได้มีสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น
  3. กิจกรรม CSR  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลมฉบัง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่วัดแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้ดีขึ้น

โดยกิจกรรมทั้งหมดได้จัดขึ้นในช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562

การดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ในแต่ละครั้งนั้น สะท้อนให้เห็นว่ายังมีผู้คนอีกหลายกลุ่มที่ขาดแคลนโอกาสด้วยหลายสาเหตุ และต้องการโอกาสและความช่วยเหลือจากสังคม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะเดินหน้าทำกิจกรรมเช่นนี้ เพื่อตอบแทนและส่งต่อความช่วยเหลือให้กับสังคมต่อไป

ESCO Complete 3 Major CSR Activities in 2019