เครื่องมือ

เครนหน้าท่า

ESCO ปฏิบัติการขนถ่ายสินค้าจากเรือขึ้นฝั่งด้วยเครนขาสูงทั้งหมดสี่ตัว โดยหนึ่งในนั้นเป็นเครนขาสูงขนาด Post-Panamax ซึ่งจัดซื้อในปี 2006 และเครนขาสูงขนาด Panamax อีกสามตัว โดยเครนขาสูงจากบริษัท ZPMC ได้รัรบการติดตั้งสเปรดเดอร์ยกตู้สินค้าแบบ Twin-Lift ของบริษัท Bromma สามารถยกตู้สินค้าขนาด 20 ฟุตได้พร้อมกันสองตู้มีระยะ 18 แถว จึงมีความพร้อมสำหรับรองรับสินค้าจากเรือขนาดใหญ่พิเศษ (Mega-Vessel) ในอนาคตได้ ด้วยศักยภาพขอเครนตัวนี้ ทำให้เราสามารถจัดการขนถ่ายสินค้าได้รวดแร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างผลประโยน์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน จากผลิตภาพของการทำงานทีเหนือกว่า และระยะเวลาเทียบท่าที่สั้นลง ส่วนเครนขาสูงอีกสามตัวนั้นซื้อจากบริษัท IHI ซึ่งแต่ละตัวสามารถรองรับน้ำหนักได้สูง 41 ตัน

เครนขาสูงแบบล้อยาง

ลานพักตู้สินค้า B3 ของท่าเทียบเรือ ESCO ปฏิบัติการเครนขาสูงแบบล้อยาง (เครน RTG) จำนวน 10 ตัว เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตู้สินค้าขั้นสูงสุด ในจำนวนนี้ เป็นเครน RTG จาก Kalmar จำนวนสองตัว ซึ่งสามารถวางตู้สินค้าซ้อนกันได้หกตู้ และเครน RTG อีกแปดตัวจาก Sumitomo ซึ่งสามารถวางตู้สินค้าซ้อนกันได้สี่ตู้ เครน RTG รุ่น ‘E-ONE’ ทั้งสองตัว จาก Kalmar เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาผลิตภาพของการทำงานในบริเวณลานพักตู้สินค้าอย่างต่อเนื่องของ ESCO และ การจัดเตรียมพื่นที่เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยเครน RTG ทั้งสองตัวดังกล่าวเป็นเครนชุดแรกในท่าเรือแหลมฉบังที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมด แทนการใช้ระบบไฮดรอลิกในเครน RTG ทั่วไป ซึ่งช่วยยกระดับประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการปฏิบัติงานจากการลดการใช้พลังงาน ด้วยศักยภาพที่สามารถวางตู้สินค้าซ้อนกันได้ถึงหกตู้ ทำให้บริษัท ESCO สามารถรองรับสินค้าได้มากขึ้นและจัดการพื้นที่ของลานตู้สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครนขาสูงแบบล้อยางรุ่น E-One Kalmar เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของลานตู้คอนเทนเนอร์โดยสามารถเพิ่มขีดความจุของจำนวนตู้สินค้าภายในลานได้ โดย 2 เครื่องที่ประจำอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังนั้นใช้ระบบไฮดรอลิกรูปแบบพลังงานไฟฟ้าซึ่งมีผลให้ใช้พลังงานน้อยลงและเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมมากขึ้น และยังสามารถยกตู้คอนเทนเนอร์ได้สูงถึง 6 ชัั้นทำให้ ESCO นั้นสามารถรองรับปริมาณตู้สินค้าภายในลาดได้มากขึ้นอีกด้วย

รถยกตู้สินค้าหนัก

รถยกตู้สินค้าหนักจาก Kalmar เป็นกำลังหลักในงานกองเก็บตู้สินค้าหนักของ ESCO โดยสามารถยกน้ำหนักได้สูงสุดถึง 40 ตัน และวางซ้อนกันได้สูง 5 ตู้ ด้วยเครื่องยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการปลดปล่อยมลพิษต่ำ พร้อมประสิทธิภาพที่เหนือกว่าจากระบบเกียร์และการควบคุมที่ลื่นใหล รถยกตู้สินค้านหนัก Kalmar มีอัตราการทำงานต่อชั่วโมงในระดับสูงทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและไว้วางใจได้ ทั้งนี้ ด้วยระบบส่งกำลังประสิทธิภาพสูง ระบบไฮดรอลิกพร้อมปั้ม ระบบโหลดเซนซิงแบบปรับปริมาตรจุดได้ รวมถึงนวัติกรรมระบบควบคุมที่ผ่านการพิสูจน์คุณภาพมาแล้ว จึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกสภาพการทำงาน ทั้งการยกขนตู้สินค้าหนักและตู้สินค้าเปล่า

รถยกตู้สินค้าเปล่า

ตู้สินค้าเปล่าต้องได้รับการขนถ่ายหรือวางกองซ้อนกันได้ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังต้องวางซ้อนกันได้สูงและไกล้ชิดกัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ESCO ใช้รถยกตู้สินค้าเปล่าจาก Kalmar ซึ่งสามารถยกน้ำหนักสูงสุดได้ถึง 10 ตัน และวางซ้อนสูงสุดได้ห้าตู้ โดยมีการทำงานอย่างสอดประสานร่วมกับรถหัวลากและหากลากที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถยกขนตู้สินค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

รถหัวลากและหากลาก

ESCO มีกองรถหัวลากและหางลากจาก Nissan Diesels กำลังขับเคลื่อน 320 แรงม้า จำนวน 25 คัน สำหรับปฏิบัติการลากตู้สินค้าภายในท่าเทียบเรือ สำหรับการลำเลียงตู้สินค้าระหว่างเรือและลานพักตู้สินค้า รวมไปถึงสนับสนุนการทำงานของเครน RTG ในการบริหารจัดการลานตู้สินค้าด้วย

รถฟอร์คลิฟต์

สถานีบรรจุและนำตู้สินค้าออกจากตู้สินค้า (CFS) ของเรา มีกองรถฟอร์คลิฟต์ทั้งหมดหกคัน แต่ละคันมีความสามารถในการยกที่แตกต่างกัน เพื่อความเหมาะสมในการยกน้ำหนักและขนาดสินค้าที่หลากหลาย โดยกองรถฟอร์คลิฟต์ทั้งหมดของ ESCO ประกอบด้วย รถฟอร์คลิฟต์ขนาด 2.5 ตัน จำนวนหนึ่งคัน รถฟอร์คลิฟต์ขนาดสามตันทั้งหมดสี่คัน และรถฟอร์คลิฟต์ขนาด 4.5 ตันอีกหนึ่งคัน ทั้งนี้ รถฟอร์คลิฟต์แต่ละคันมีหน้าที่ยกขนสินค้าเข้าหรือออกจากตู้สินค้าและรถบรรทุกขนส่งสินค้า รวมไปถึงใช้งานการบริหารจัดการพื้นที่คลังสินค้า เพื่อให้การยกขนสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

thTH